Ballotage: 21 mei 2017

Ballotage voor lidmaatschap GSA 21 en 22 mei

  • Zondag 21 mei na 18.00 en 20.00 uur werk brengen.
  • Ballotage op maandag 22 mei.
  • Ophalen werk op maandag 22 mei 16.00 – 17.00 uur

» Aanmeldingsformulier »

Wat betekent lidmaatschap van GSA voor een kunstenaar? Als het werk van een professioneel werkend beeldend kunstenaar door de ballotagecommissie van GSA is goedgekeurd dan kan de kunstenaar lid worden van Kunstenaarsvereniging GSA.

Het werk van leden wordt gepresenteerd op de website van Galerie Hilversum.
Ook wordt er een link gemaakt naar de website van het lid van GSA

Als lid kun je je als eerste (vóór gastexposanten) aanmelden voor tentoonstellingen die in het volgende het kalenderjaar worden gehouden.
Voor de nieuwe leden is er de gelijknamige tentoonstelling in januari van elk jaar.

De tentoonstellingen zijn:
– Diverse thema tentoonstellingen
– De ledententoonstelling, doorgaans in het najaar
– Een uitwisseling tentoonstelling met een kunstenaarsvereniging in binnen- en of buitenland
– Voorkomende manifestaties (niet jaarlijks)
– De december tentoonstelling (werk met ‘kleine’ prijzen)

Als lid kun je werk (onder de € 700,- vraagprijs kunstenaar) aanbieden voor de Kunstwinkel. Dit werk kan gedurende 2 maanden in de winkel te koop aangeboden worden, met een verlengingsperiode van 2 maanden. Dit naar inzicht van de medewerkers (winkelmanager en inname commissie winkel van de GSA Kunstwinkel).

Als lid van GSA zouden we graag hebben dat je op enigerlei wijze een bijdrage levert aan de vereniging.
Deze bijdrage kan bestaan uit een combinatie van:
– aanwezigheid bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
– aanwezigheid bij minimaal 2 vernissages per jaar
– deelname aan de tentoonstellingen en aanwezig zijn op twee dagen tijdens deze tentoonstellingen
– werk ter koop aanbieden in de KunstWinkel van GSA
– workshops verzorgen in Galerie Hilversum aan de Langestraat 52 te Hilversum
– deelname aan door de vereniging georganiseerde manifestaties en activiteiten (bij voorbeeld: open atelier voor medewerkers en vrienden van GSA – kunstmarkt – workshops – demonstraties van het kunstvak in de galerie en/of daarbuiten, het verzorgen van een activiteit voor de KunstSalon)
– deelname aan een van de commissies of werkgroepen van GSA (voorbeelden: ballotagecommissie, tentoonstellingscommissie, inrichtingscommissie, publiciteitscommissie, KunstSaloncommissie, kascommissie e.d.)
– het organiseren van een uitwisselingstentoonstelling, zoals hiervoor benoemd en bedoeld
– lidmaatschap van het bestuur
– meewerken in de verenigings- /tentoonstellingsruimte in Hilversum, Langestraat 52 te Hilversum
– en andere voorkomende werkzaamheden.

Kosten:
De kosten voor deelname aan de ballotage in 2017 bedragen € 40,- voor administratie, werving en organisatie.
Voor 2017 zijn de kosten van lidmaatschap € 120,- per jaar.
Er zijn ook kosten verbonden met deelname aan tentoonstellingen en werk in consignatie in de Kunstwinkel van GSA.

Ballotage: 21 mei 2017