Ballotage: zondag 2 oktober 2016

2 okt 2016
Werk brengen: op zondag 2 oktober van 17.00 tot 19.00 uur werk brengen
Ballotage op: maandag 3 oktober. Werk weer ophalen op diezelfde dag tussen 17.00 en 20.00 uur.
Kosten voor deelname aan de ballotage in 2016 bedragen € 40,- voor administratie, werving, en organisatie.

Download het aanmeldformulier wat u ingevuld kunst sturen aan: of per post naar Langestraat 52, 1211 HA Hilversum.

Ga naar informatie over wat het lidmaatschap in de praktijk betekent: Lid van Kunstenaarsvereniging GSA in 2016/17

Voor kandidaat leden van Kunstenaarsvereniging GSA:

  1. De kandidaat voorziet de commissie schriftelijk van een curriculum vitae en eventueel van foto’s van het eigen werk. Deze informatie wordt niet gebruikt bij de ballotage. Dit kan ter oriëntatie van de leden van de commissie functioneren.
  2. Per discipline levert de kandidaat minimaal 5, en maximaal 7 werken in. Het werk dient bij voorkeur een samenhang te vertonen. Het werk mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Het werk dient gesigneerd en gedateerd te zijn.
  3. De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de ingezonden werken en de professionaliteit van de kunstenaar.
     De criteria zijn: zeggingskracht, inhoud van het werk, oorspronkelijkheid/ eigen signatuur, beheersing van het vak/techniek, professionaliteit
  4. In principe vindt geen atelierbezoek plaats, tenzij het te beoordelen werk niet te vervoeren is, de fotodocumentatie ontoereikend is voor een afgewogen oordeel, of tenzij de voorzitter van de commissie atelierbezoek noodzakelijk acht.
  5. De commissie meldt de uitslag van de ballotage aan het bestuur. Het bestuur bekrachtigt de uitspraak van de commissie en informeert de kandidaten over de beoordeling.
  6. Over de uitslag van de ballotage wordt niet gecorrespondeerd.
  7. Eventuele procedurele bezwaren dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
  8. Na eventuele afwijzing kan het kandidaat-lid zich na 2 jaar opnieuw tot het GSA wenden met het verzoek tot toelating.

De Commissie
De leden van de ballotagecommissie worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De commissie bestaat uit zeven leden exclusief de voorzitter, en de leden voldoen aan de kwalificaties genoemd in artikel 4 van het huishoudelijk reglement. De leden worden benoemd voor een termijn van 1 jaar en zijn terstond benoembaar met een maximum van 3 termijnen.
In het geval er kandidaat-leden zijn in disciplines die niet in de commissie zijn vertegenwoordigd, doet de voorzitter van de commissie een beroep op een van de GSA-leden die deskundig is op dit terrein. De commissie kan het bestuur voorstellen personen van buiten de vereniging toe te laten als adviseur van de commissie. Een ballotagebijeenkomst wordt door tenminste vijf leden bijgewoond.

De Inschrijving- en lidmaatschapskosten
De kosten van de ballotage bedragen € 40,00. Dit bedrag dient voorafgaand aan de inzending voldaan te worden. In dit bedrag zijn de verzekeringskosten gedurende de ballotage opgenomen. Kandidaten dienen bij inlevering het totaalbedrag van de waarde van het ingezonden werk te vermelden.
Als betaling niet heeft plaatsgevonden wordt de inzending niet in behandeling genomen.

Het lidmaatschap van het GSA in 2017 bedraagt € 120,00 per jaar.

Ballotage: zondag 2 oktober 2016