Gerard van Santen exposeert in WestCord Art Hotel
grafische bladen uit de periode 2010 - 2018
Joke Struik
Kunst-227
februari expositie met o.a. Elisabeth Copijn
textiel en etsen
Armien Visser
iktoon: werk van cursisten van…..
Vers bloed
Tentoonstelling van werk van nieuwe leden van Kunstenaarsvereniging
December, de kunst van het geven
De Zilveren Kei
Mark van Praagh
30 jaar atelier in Hilversum
Leden vrij en nieuw werk
Bouwen met kunst
voorbij Dudok