Marie-José van der Sandt

Over de achtergronden van haar werk: ‘Windsels beschermen, behoeden. In de gezondheidszorg worden nog steeds windsels toegepast. Windsels gebruikte men in de verre oudheid, met name in die gebieden waar mensen geloofden in een voortbestaan na De Dood. Egypte is daarvan het meest bekende voorbeeld. Vanuit die tijd zijn ons resten overgebleven in de piramiden. Mens en dier (als afbeelding uit de godenwereld) werden behoed voor de vergankelijkheid. Onvergankelijkheid werd nagestreefd door zorgvuldig inwikkelen van dat wat leven was geweest. Leven verliet de aarde, maar de geest moest de mogelijkheid krijgen om terug te keren. Dat werd bewerkstelligd door de ziel herkenbare elementen van het leven te laten terugvinden in de gebalsemde en gemummificeerde getuigen van het vorige bestaan.

 

 

Marie-José van der Sandt