Pieter van Wynsberge

Pieter van Wynsberge houdt zich voornamelijk bezig met documentairefotografie. In zijn werk is de relatie tussen de mens en de materiële leefomgeving een rode draad. De wisselwerking tussen hoe wij onze omgeving inrichten en de omgeving ons conditioneert is een centraal thema. De stedelijke omgeving fascineert; hij ziet de rafels aan de topografische uiteinden van de stad, daar waar er gaten vallen in het systeem van de stadsplanning, waar stad en natuur in elkaar overvloeien.

OPLEIDING
2010 – Fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag. Afstudeerproject: Een fotografisch onderzoek naar Amsterdamse Zuidas als representatie van de hedendaagse stad. Scriptie: De Capsule Doorbroken; theorieën over de hedendaagse stad gekoppeld aan de fotografie.
2003 – Culturele antropologie/ Niet Westerse Sociologie aan de Universteit van Amsterdam. Specialisatie in Urbane Antropologie / Stadssociologie. Scriptie: Almere-Haven; Plaats en Identiteit in een netwerkstad.

EXPOSITIES
2011 – ‘Sad Nuns, Blue Balls’ groepsexpositie.
2011 – Deelnemer aan de groepsexpositie van Hard//hoofd met de ‘seventy seconds’ rubriek in galerie Artcopalypse Now Collective in Amsterdam en gedurende het gehele jaar 2011 wekelijks een foto voor de rubriek‘seventy seconds’ op Hard//hoofd een blog over kunst & journalistiek.
2011 – Deelnemer aan de Kunstschouw Zeeland.
2011 – Groepstentoonstelling in Zaandam.
2010 – Eindexamenexpositie KABK Den Haag.
2010 – In-Transit, tentoonstelling over multifunctionele landbouw in Kasteel Groeneveld te Baarn.
2009 – 5 plus 1 is 45, groepstentoonstelling Den Haag.
2000 – Battlefield Public Space; interdisciplinaire workshop met studenten van de afdeling bouwkunde TU Delft met als thema de openbare ruimte uitmondend in een publicatie en een tentoonstelling.

 

 

Pieter van Wynsberge