Yousif Abadi

Yousif komt uit een religieus milieu. Religie was in zijn geboorteland geen verplichting. Zelf heeft hij religie als manier van leven nooit beleden. Hij maakte die keuze omdat hij een vrij mens voelt. Tegelijkertijd luistert en kijkt hij naar religieuze liederen, rituelen en processies. Sommige elementen in zijn werk verwijzen daar naar. Zij sluipen er onbewust en intuïtief in, simpelweg omdat al zijn werk gespeend is met elementen uit de menselijke cultuur.
Yousif’s taak is observeren en genieten. Maar weer opnieuw geconcentreerd kijkend naar zijn eigen werk trekt zijn leven als een flashback film voorbij.

 

 

Yousif Abadi