14 01 2018 28 03 2018
textiel en etsen
Armien Visser

11 02 2018 11 03 2018
grafische bladen uit de periode 2010 - 2018
Joke Struik

11 02 2018 25 02 2018
Kunst-227
februari expositie met o.a. Elisabeth Copijn

04 03 2018 25 05 2018
Gerard van Santen exposeert in WestCord Art Hotel

04 03 2018 16.00 uuropening