Vacatures

Kunstenaarsvereniging GSA zoekt een penningmeester

Algemeen
Het bestuur van Kunstenaarsvereniging GSA bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 bestuursleden, waaronder een penningmeester. De boekhouding voor de vereniging is uitbesteed. Het bestuur vergadert gemiddeld 4 keer per jaar. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd, eventueel gemaakte kosten worden in onderling overleg vergoed. De tijdsinvestering van de penningmeester is gemiddeld 2 a 4 uur per maand.

Functie-eisen
Wij zoeken een penningmeester die:

 • hart heeft voor professionele hedendaagse beeldende kunst;
 • beschikt over cijfermatig inzicht;
 • ervaring heeft met financiële zaken zoals het opstellen van een begroting, werkzaamheden voor de totstandkoming van de jaarrekening, het maken van berekeningen t.b.v. de bedrijfsvoering, enz;
 • van onbesproken gedrag is;
 • bereid en in staat is om de benodigde energie en tijdsinvestering aan de functie te besteden: oftewel bereid is deel te nemen aan bestuursvergaderingen en het bestuur (waar nodig op financieel gebied) te adviseren;
 • in staat is een professioneel evenwicht te creëren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • wil fungeren als financieel klankbord voor het bestuur;
 • woont in Hilversum of directe omgeving
 • ervaring met fondsenwerving is een pre

Taken penningmeester

 • Bijwonen van vergaderingen en overlegvormen binnen het bestuur·
 • Aanleveren relevante bijdragen aan de agenda van de bestuursvergaderingen
 • Mede zorg dragen voor de financiële continuïteit van de stichting op basis van een sluitende begroting
 • Contacten onderhouden met partijen op financieel terrein zoals fondsen en de boekhouder
 • Bewaken van de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie
 • Representeren van kunstenaarsverenging GSA i.s.m. de overige bestuursleden
 • Creëren van kansen en openingen voor de vereniging


Mocht u interesse hebben in deze functie, neem dan contact op met het bestuur via .